Skip to main content

EMDR

Wat is EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een behandelmethode waarbij op een snelle manier, traumatische ervaringen kunnen worden verwerkt. EMDR is geschikt voor het verwerken van o.a. lichamelijke klachten die zijn ontstaan door een traumatische ervaring.

  • heftige gebeurtenissen
  • PTSS (post traumatisch stress syndroom)
  • migraine
  • PDS (prikkelbaar darm syndroom)
  • angsten
  • verslavingen
  • depressie
  • nachtmerries
  • etc.

Techniek
Tijdens onze dromen verwerken wij onze ervaringen op een natuurlijke manier. wanneer het stressniveau te hoog is loopt dit verwerkingsmechanisme als het ware vast en kunnen we nachtmerries of andere klachten krijgen.

1e fase : intake, behandelplan
2e fase : egoversterkend werken, voor stabiliteit
3e fase : de te verwerken herinnering wordt gekozen met een beeld van het meest nare moment en een negatieve en een positieve gedachte.
De cliënt krijgt een koptelefoon op en hoort afwisselend links en rechts klikjes. Of de cliënt volgt met de ogen de vingers van de therapeut. Na een aantal seconden of handbewegingen wordt door de therapeut een vraag gesteld. Na een kort antwoord wordt weer verder gegaan. Dit proces wordt voortgezet tot de hoeveelheid spanning is gedaald en de positieve gedachte geloofwaardig is. Tenslotte wordt er (zoals veelal bij fobieën) geëindigd met het maken van toekomstscenario´s die nodig zijn voor passende toekomstige acties en gedragingen.

EMDR is veel meer dan enkel een techniek. De therapeutische relatie waarbinnen EMDR wordt toegepast blijft, net zoals in alle vormen van therapie belangrijk. Vooral omdat tijdens EMDR zich emoties kunnen voordoen, soms sterker dan gewoonlijk. Hoewel dergelijke emoties zich meestal snel neutraliseren, vind ik het belangrijk dat de cliënt zich begrepen voelt en vertrouwen heeft om dergelijke gevoelens toe te kunnen laten.

E.M.D.R. Vermoedelijke werking
De EMDR oogbewegingen lijken veel op die van de REM slaapfase (de fase waarin we dromen en onwillekeurige oogbewegingen maken). Ze zouden het vastgelopen verwerkingsproces kunstmatig weer op gang brengen en de negatieve en positieve gedachten zorgen hierbij voor meer sturing en richting. Neurologisch onderzoek heeft aangetoond dat EMDR leidt tot een veel betere samenwerking van de linker- en rechter hersenhelft. Trauma´s hebben de neiging om in brokstukken van gevoelens, beelden en geluiden in het zenuwstelsel opgeslagen te worden, met name in de rechter hersenhelft. Ze zijn dan geïsoleerd geraakt van de rest van iemands inzichten en vermogens.

EMDR lijkt niet alleen de geïsoleerde (traumatische) beelden en gevoelens los te trekken, maar tegelijkertijd het vermogen te herstellen om een gebeurtenis volledig te verwerken. Het basisprincipe van EMDR is dan ook dat er in iedereen een basisgezondheid aanwezig is, dat iedereen een aangeboren vermogen heeft dat streeft naar herstel en een gezond geestelijk evenwicht.