Skip to main content
 

Welkom bij Carin Meijer

 

Welkom bij Carin Meijer

 

Welkom bij Carin Meijer

1
1

Wie is Carin Meijer?

Mijn naam is Carin Meijer, ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Voordat ik hypnotherapeut werd wist ik één ding zeker, dat ik mensen wilde helpen. Ik wist nog niet hoe en daarom ben ik in 2004 in Nijmegen, medische basiskennis gaan studeren. Door hypnose zelf als zeer positief te ervaren, besloot ik dat ik daarmee wilde gaan werken. In 2005 ben ik gestart met een 4-jarige Hbo-opleiding aan de Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid Nederland te Eindhoven. Sinds april 2008 ben ik werkzaam in mijn praktijk als NLP en Hypnotherapeut. Ik heb mij direct na mijn opleiding bijgeschoold in EMDR, waar ik nu mooie resultaten mee behaal.

Hypnotherapie brengt je dichter bij wie je werkelijk bent en kan je veel inzicht geven over jezelf.
NLP, Hypnotherapie, EMDR en focussen zijn geschikt voor alle leeftijden.

Ik ben als hypnotherapeut aangesloten bij de NBVH, en derhalve gebonden aan de beroepscode en gedragsregels zoals deze zijn opgesteld door de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten en geregistreerd bij het RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg als registertherapeut. Het RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op hbo-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg. Tevens ben ik opgenomen in het TCZ register, Tuchtrecht Complementaire Zorg. Ook ben ik aangesloten bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor meer informatie hierover klik op onderstaande logo’s.

Als therapeut kom ik in aanraking met veel verschillende mensen die een breed spectrum aan gezondheidsklachten hebben. Het is dan ook van belang om een gedegen achtergrondkennis te hebben van de psychische ziektebeelden, lichamelijke ziekteverschijnselen en de organisatie van de gezondheidszorg. Vanuit de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), waarbij ik ben aangesloten, bestaat de verplichting om jaarlijks bijscholingen te volgen en intervisiegroepen bij te wonen. De zorgverzekeraars stellen ook kwaliteitseisen aan therapeuten. Hierdoor is een vergoeding via de aanvullende verzekering mogelijk. Voor de vergoeding via de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Voor meer informatie, kijk onderaan deze pagina.

Carin Meijer
behandelingen voor volwassenen en jongeren

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een behandelmethode waarbij op een snelle manier, traumatische ervaringen kunnen worden verwerkt.

Lees meer over EMDR

Hypnotherapie

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is hypnose of trance geen opzienbarend verschijnsel. Bijna iedereen maakt in het leven trance achtige situaties mee.

Lees meer over hypnotherapie

NLP

NLP is een manier om je denken zo te organiseren, dat je je doelen bereikt. Misschien is er al heel lang iets dat je wil veranderen, maar je weet niet hoe.

Lees meer over NLP

Focussen

Focussen is een lichaamsgericht proces van jezelf gewaarworden en van innerlijke groei. Je gaat na hoe je je voelt en dan knoop je een gesprek aan met je gevoelens.

Lees meer over focussen

Specialisaties

 • Traumaverwerking (PTSS)
 • Angst- en paniekstoornissen
 • Rouwverwerking
 • Depressie
 • Prikkelbare darmsyndroom (PDS).

Informatie

Jongeren
NLP-, Hypnotherapie- & EMDR behandelingen zijn bij Carin Meijer NLP & Hypnotherapie mogelijk voor jongeren vanaf 16 jaar. De intake vindt eventueel plaats samen met de ouder(s) en/of verzorger(s), afhankelijk van de wens van de jongere. Toestemming van de ouder(s) en/of verzorger(s) voor therapie van jongeren vanaf 16 jaar is niet noodzakelijk.

Kan ik stoppen met ….
Hoi Carin, ik rook al 20 jaar, kun je mij er vanaf helpen? Ja hoor, ik pak even mijn toverstok, en dan ben je er van af. Zou dat even mooi zijn, helaas werkt het zo niet. De belangrijkste vraag zou kunnen zijn; ¨waarom rook je?¨ Vaak ligt er een reden aan ten grondslag waarom iemand rookt. In een intakegesprek komt vaak al informatie naar boven waarvan de cliënt zich vaak niet eens bewust is. Dit wordt in volgende sessies verder verwerkt.

Therapie
Therapie is niet makkelijk, het is vaak hard werken, kan vrij confronterend zijn en soms ook vol emotie. Echter plezier en lachen is ook belangrijk, het biedt de nodige opluchting en ruimte om verder te gaan.

Helderheid
Alcohol en verdovende middelen belemmeren de therapie. zij verdoven je gevoelens, terwijl je daar juist mee aan de slag gaat.

Vergoeding
Afhankelijk van de zorgverzekeraar waar je bij verzekerd bent, wordt hypnotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed via de aanvullende verzekering. Wil je weten of je voor vergoeding in aanmerking komt, informeer dan even bij je zorgverzekeraar.

Betaling
Het tarief voor een sessie van 75 minuten is: € 120,=  vrijgesteld van btw. De betaling van de behandeling dient meteen na de sessie te worden voldaan. Dit kan contant of met pin. Na de betaling stuur ik je de factuur via e-mail. Indien je niet kunt komen, minimaal 24 uur voor de sessie afmelden. Anders ben ik genoodzaakt om kosten, berekend voor de besproken tijd in rekening te brengen.

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw uitdrukkelijke toestemming, alleen bij noodzaak opvraag bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts of specialist.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, “natuurgeneeswijze behandeling hypnotherapie”
 • de kosten van de sessie.

Geen kinderopvang
Bij Carin Meijer NLP & Hypnotherapie is geen kinderopvang aanwezig, daarom een vriendelijk verzoek om alleen te komen.

NBVH Lidmaatschap Nr:07060, Code SCAG:10048, RBCZ licentie nr:403227R, AGB Code zorgverlener:90039321, AGB Code praktijk:90017788. KvK Nr:17122139