Wie is Carin Meijer?

Mijn naam is Carin Meijer. Ik ben getrouwd en heb 4 kinderen. Voordat ik hypnotherapeut werd wist ik één ding zeker, dat ik mensen wilde helpen. Ik wist nog niet hoe en daarom ben ik in 2004 in Nijmegen, medische basiskennis gaan studeren. Door hypnose zelf als zeer positief te ervaren, besloot ik dat ik daarmee wilde gaan werken. In 2005 ben ik gestart met een 4-jarige Hbo-opleiding aan de Academie voor Natuurgeneeskunde Zuid Nederland te Eindhoven. Vanaf april 2008 ben ik werkzaam in mijn praktijk als NLP en Hypnotherapeut. Ik heb mij direct na mijn opleiding bijgeschoold in EMDR, waar ik nu mooie resultaten mee behaal.

Hypnotherapie brengt je dichter bij wie je werkelijk bent en kan je veel inzicht geven over jezelf.
NLP, Hypnotherapie, EMDR en focussen zijn geschikt voor volwassenen en kinderen.

Ik ben als hypnotherapeut aangesloten bij de NBVH, en derhalve gebonden aan de beroepscode en gedragsregels zoals deze zijn opgesteld door de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten en geregistreerd bij het RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg als registertherapeut. Het RBCZ registreert en certificeert beroepsbeoefenaren op hbo-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg. Tevens ben ik opgenomen in het TCZ register, Tuchtrecht Complementaire Zorg. Ook ben ik aangesloten bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor meer informatie klik op onderstaande links

Als therapeut kom ik in aanraking met veel verschillende mensen die een breed spectrum aan gezondheidsklachten hebben. Het is dan ook van belang om een gedegen achtergrondkennis te hebben van de psychische ziektebeelden, lichamelijke ziekteverschijnselen en de organisatie van de gezondheidszorg. Vanuit de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), waarbij ik ben aangesloten, bestaat de verplichting om jaarlijks bijscholingen te volgen en intervisiegroepen bij te wonen. De zorgverzekeraars stellen ook kwaliteitseisen aan therapeuten. Hierdoor is een vergoeding via de aanvullende verzekering mogelijk. Voor de vergoeding via de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

RBCZ Logologo NBVH

Carin Meijer
behandelingen voor volwassenen en kinderen

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een behandelmethode waarbij op een snelle manier, traumatische ervaringen kunnen worden verwerkt.

Lees meer over EMDR

Hypnotherapie

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is hypnose of trance geen opzienbarend verschijnsel. Bijna iedereen maakt in het leven trance achtige situaties mee.

Lees meer over hypnotherapie

NLP

NLP is een manier om je denken zo te organiseren, dat je je doelen bereikt. Misschien is er al heel lang iets dat je wil veranderen, maar je weet niet hoe.

Lees meer over NLP

Focussen

Focussen is een lichaamsgericht proces van jezelf gewaarworden en van innerlijke groei. Je gaat na hoe je je voelt en dan knoop je een gesprek aan met je gevoelens.

Lees meer over focussen

Specialisaties

  • Traumaverwerking (PTSS)
  • Angst- en paniekstoornissen
  • Rouwverwerking
  • Depressie
  • Prikkelbare darmsyndroom (PDS).

Informatie

Kinderen
Hypnotherapie is ook zeer geschikt voor kinderen. De intake vindt plaats, samen met de ouder of verzorger, afhankelijk van de leeftijd en/of de klacht. Gedurende de sessies met (jonge) kinderen heb ik het niet over hypnotherapie maar over, dagdromen, fantaseren of dromen met je ogen open. Kinderen kunnen zittend met hun ogen open in diepe trance zijn. Klachten die bijvoorbeeld behandeld kunnen worden zijn o.a. dromen, nachtmerries, angsten, lichamelijke klachten etc.
Het kind vindt zelf de oplossingen en beelden voor zaken die het belangrijk vindt. Het kind moet natuurlijk wel zelf willen. Gewerkt wordt o.a. met teken- en knutselspullen, sprookjes, verhalen, boekjes, poppenkastpoppen, knuffels etc.

Kan ik stoppen met ….
Hoi Carin, ik rook al 20 jaar, kun je mij er vanaf helpen? Ja hoor, ik pak even mijn toverstok, en dan ben je er van af. Zou dat even mooi zijn, helaas werkt het zo niet. De belangrijkste vraag zou kunnen zijn; ¨waarom rook je?¨ Vaak ligt er een reden aan ten grondslag waarom iemand rookt. In een intakegesprek komt vaak al informatie naar boven waarvan de cliënt zich vaak niet eens bewust is. Dit wordt in volgende sessies verder verwerkt.

Therapie
Therapie is niet makkelijk, het is vaak hard werken, kan vrij confronterend zijn en soms ook vol emotie. Echter plezier en lachen is ook belangrijk, het biedt de nodige opluchting en ruimte om verder te gaan.

Helderheid
Alcohol en verdovende middelen belemmeren de therapie. zij verdoven je gevoelens, terwijl je daar juist mee aan de slag gaat.

Vergoeding
Afhankelijk van de zorgverzekeraar waar je bij verzekerd bent, wordt hypnotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed via de aanvullende verzekering. Wil je weten of je voor vergoeding in aanmerking komt, informeer dan even bij je zorgverzekeraar.

Betaling
Het tarief voor een sessie van 75 minuten is: € 95,― De betaling van de behandeling graag meteen na de sessie voldoen. Dit kan contant of met pin. Na de betaling stuur ik je de factuur via e-mail. Bij sommige zorgverzekeraars kan ik rechtstreeks declareren. Indien je niet kunt komen, graag 24 uur voor de sessie afmelden. Anders ben ik genoodzaakt om kosten, berekend voor de besproken tijd in rekening te brengen.

Geen kinderopvang
Bij Carin Meijer NLP & Hypnotherapie is geen kinderopvang aanwezig, daarom een vriendelijk verzoek om alleen of met het kind dat therapie krijgt te komen.